تجهیزات آشپزخانه های صنعتی بر اساس نوع کاربردشان در قسمت های متفاوت آشپزخانه ، در دسته بندی های زیر قرار می گیرند:  تجهیزات بار انداز و انبار  تجهیزات آماده سازی  تجهیزات پخت  تجهیزات پخت نان  تجهیزات سرویس و کافه تریا  تجهیزات نوشیدنی

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :