یکی از مهم ترین عوامل و امتیازات مهم در ارتقا رزومه تحصیلی و مصاحبه دکتری ، چاپ کتاب است. اما معمولا دانشجویان چاپ کتاب را به دلیل هزینه داشتن و زمان بر بودن ، انجام نمیدهند و یا فرصت کافی برای انجام آن ندارند . پس از یکی از مهم ترین فاکتور های رزومه تحصیلی باز میمانند .

موسسه گوهر دانش ، با همکاری کارشناسان خود ، آماده ارائه خدمات چاپ کتاب فوری و در زمان کم و هم چنین با تیراژ محدود میباشد .

ادامه مطالب : سایت گوهر دانش  – چاپ کتاب فوری .

چاپ کتاب فوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :